Chính sách vận chuyển

* Chính sách vận chuyển:

Giới hạn vận chuyển:

  • Chúng tôi vận chuyển hàng trên toàn quốc

Khu vực nội thành:

  • Thời gian vận chuyển: từ 1 – 2 ngày
  • Phí vận chuyển: miễn phí hoặc tính phí theo thỏa thuận giữa quý khách và iLAB

Khu vực ngoại thành và các tỉnh trên toàn quốc:

  • Thời gian vận chuyển: từ 3 – 5 ngày
  • Phí vận chuyển: miễn phí hoặc tính phí theo thỏa thuận giữa quý khách và iLAB

Chúng tôi có các hình thức vận chuyển và giao nhận như sau:  

– Vì đặc thù của thiết bị nên chúng tôi sẽ vận chuyển thiêt bị đến cổng địa chỉ nhận. Trường hợp cần xe nâng / nhân sự bốc dở hàng vào vị trí thì hai bên sẽ thỏa thuận trước về chi phí và thực hiện đúng theo thỏa thuận đó.

– Các sản phẩm của chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí theo quy định của công ty và nhu cầu của khách hàng.