Thiết bị thí nghiệm ngành Nông – ngư nghiệp bao gồm : Thức ăn động vật, Thủy sản, Phân bón.