THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM HÃNG WIGGENS – ĐỨC

Giá : Liên hệ

Heating Mantles

Stir Mantles EMS 103

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt (Hotplate Stirrer /Stirrer)

WIGGENS – Safety Temperature Controller PC524

Giá : Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt (Hotplate Stirrer /Stirrer)

WIGGENS – Temperature controller PL524 Pro

Giá : Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt (Hotplate Stirrer /Stirrer)

WIGGENS – Temperature and stirring controller PL524 Pro-Stir

Giá : Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt (Hotplate Stirrer /Stirrer)

WIGGENS – Program controller for temperature PL524 Pre

Giá : Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt (Hotplate Stirrer /Stirrer)

WIGGENS – Program Controller for temperature and stirring TCSS

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
error: Content is protected !!