THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM KRUSS

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KRUSS – Bộ lấy mẫu tự động AS90

Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KRUSS – Máy đo góc quang phổ SG1800

Giá : Liên hệ

Cục nguồn đèn ánh sáng lạnh (Cold Light Sources)

KRUSS – Nguồn sáng lạnh có điều khiển độ sáng điện tử KL5125

Giá : Liên hệ

Cục nguồn đèn ánh sáng lạnh (Cold Light Sources)

KRUSS -Nguồn sáng lạnh có điều khiển độ sáng cơ học KL5120

Giá : Liên hệ

Cục nguồn đèn ánh sáng lạnh (Cold Light Sources)

KRUSS – Nguồn sáng lạnh không điều chỉnh độ sáng KL5110

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KRUSS – Quang kế ngọn lửa FP8400

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KRUSS – Máy đo phân cực P1000-LED

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KRUSS – Khúc xạ kế cầm tay HR series

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
error: Content is protected !!