Ngành : Dược | Sinh học | Y tế – Bệnh viện | Nha khoa | Mỹ phẩm

Dược phẩm | Mỹ phẩm

GONOTEC- Osmomat 050

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

BEL-M5-ALCODENS

Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

BEL – M5-Thermo series (MOISTURE ANALYZERS)

Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KRUSS – Bộ lấy mẫu tự động AS90

Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KRUSS – Máy đo góc quang phổ SG1800

Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KRUSS – Quang kế ngọn lửa FP8400

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KRUSS – Máy đo phân cực P1000-LED

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KRUSS – Khúc xạ kế cầm tay HR series

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KRUSS – Khúc xạ kế Abbe AR4

Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KERN – Cân đếm ( Counting scale CPE )

Giá : Liên hệ

Dược phẩm | Mỹ phẩm

HAIER – Thùng trữ lạnh HZY-15Z

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
error: Content is protected !!