Thiết bị thí nghiệm ngành dệt may, may mặc, nhuộm

Dược phẩm | Mỹ phẩm

KERN – Cân đếm ( Counting scale CPE )

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

May mặc | Dệt - Nhuộm

TESTEX – Máy kiểm tra dây kéo TF150

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

May mặc | Dệt - Nhuộm

TESTEX – Máy đếm sợi TY361

Giá : Liên hệ

May mặc | Dệt - Nhuộm

TESTEX – Cuộn quấn TY360A/B

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
error: Content is protected !!