IKA – Máy nhiệt lượng C 200 h auto

Nhấn vào đây để nhận báo giá

IKA Calorimeters C 200 h auto

Thương hiệu : IKA – ĐỨC

Xuất xứ : IKA – ĐỨC

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 02866525193

Ứng dụng : Lĩnh vực Xi măng, Biomass, Chất đốt, Dầu, thực phẩm ….v…v…

error: Content is protected !!